32.ročník Perzeíd bude opät vo Vrchteplej v termíne od 10. do 18. augusta 2018.

Pozvánka a prihláška je tu: download