Vážení priatelia, 

nižšie nájdete program popularizačných prednášok, ktoré sa uskutočnia v rámci tohtoročnej expedície Perzeidy vo Vrchteplej. 

 Perzeidy 2022 - program